Wybren van Haga

Wybren van Haga is onafhankelijk lid van de Tweede Kamer. Hij houdt zich voornamelijk bezig met het opkomen voor de belangen van de Nederlandse ondernemers.

VVD

Wybren van Haga heeft vanaf jongs af aan de ambitie om politicus te worden. Hij is een echte liberaal en hij vindt ook dat iedereen vrij mag zijn. Hij is tegen een betuttelende overheid die mensen wil beperken in hun vrijheid. Die liberale gevoelens zijn wellicht terug te voeren op zijn Engelse moeder. De Engelsen zijn wat meer op de vrijheid van het individu gericht. In Nederland is er een grote groep die vindt dat iedereen gelijk is en dat iedereen dezelfde rechten heeft, maar zonder de bijbehorende verantwoordelijkheden. Wybren stoort zich er dan ook aan dat mensen die hard werken in Nederland onevenredig belast worden. Hij is van mening dat mensen die waarde creëren en toevoegen niet gestraft hoeven te worden door ze meer belasting te laten betalen.
Wybren van Haga werd op zijn vijftiende lid van de VVD. Tijdens zijn studie en diensttijd bij het Korps Commando Troepen was hij niet met de politiek bezig. Maar na zijn carrière bij Shell en het daaropvolgende ondernemerschap werd hij actief bij de VVD in Haarlem. Na zeven jaar gemeenteraadslid te zijn geweest, werd hij op 31 oktober 2017 Tweede Kamerlid. Naar aanleiding van een e-mail die Wybren van Haga getuurd zou hebben aan een huurder die hem chanteerde, werd hij op 24 september 2019 uit de fractie gezet. Wybren had de afspraak met de VVD dat hij afstand zou doen van zijn ondernemingen. Echter waren de pogingen tot chantage een aantal weken eerder gemeld bij het fractiebestuur.

Ingenieur

Wybren van Haga studeerde af als ingenieur aan de Technische Universiteit van Delft. Daarna deed hij ervaring op bij Shell en zat hij achtereenvolgens in Gabon, Schotland en Oman. Hij is een van de weinige ingenieurs in de Tweede Kamer en dat is soms jammer, met name als het gaat over technische zaken. Als er bijvoorbeeld een plan ligt voor een gecompliceerd technisch probleem, zoals de energietransitie, dan is het goed als er ook iemand in de Tweede Kamer meedenkt die er verstand van heeft.

Ontwikkelingssamenwerking

Wybren van Haga zorgde voor opschudding toen hij een voorstel deed voor geboortebeperking in Afrika. Alle voorspellingen wijzen erop dat Afrika met miljarden mensen zal groeien binnen twintig jaar. Deze mensen hebben allemaal eten, drinken en energie nodig. Ook is de kindersterfte enorm hoog in bepaalde gebieden, omdat meisjes veel te jong – soms al met elf jaar – zwanger worden en er geen passende hulp beschikbaar is. Wybren van Haga heeft in 2018 een voorstel ingediend om voor tien miljoen euro extra in ‘family planning’ te investeren. Dat houdt niet alleen in dat er condooms worden uitgedeeld, maar kinderen moeten ook seksuele voorlichting krijgen en er moet bewustwording gecreëerd worden. Onlangs schreef hij hierover nog een opinieartikel in de Volkskrant samen met VVD-coryfee Frits Bolkestein.
Begin 2019 publiceerde Wybren van Haga in samenwerking met zijn collega Sven Koopmans een China-strategie die opriep tot opstand richting China. Wybren van Haga ziet dat midden- en kleinbedrijven lijden onder de invloeden van China. China houdt zich bijvoorbeeld niet aan de Europese standaarden, maakt gebruik van illegale staatssteun, kopieert op grote schaal producten en kan binnen het postverdrag extreem goed pakketjes versturen. Bovendien kwalificeert China zichzelf bij de Wereldhandelsorganisatie nog altijd als ‘ontwikkelingsland’ en profiteert van de voordelen hiervan.
Ook produceerde Wybren van Haga een initiatiefnota over weeshuistoerisme. Hij wil het weeshuistoerisme aan banden leggen omdat het een perverse criminele industrie blijkt te zijn. Van de acht miljoen weeskinderen wereldwijd, blijken zes miljoen kinderen geen wees te zijn. Veel van deze kinderen worden bij hun ouders weggekocht voor een minimale vergoeding. Vervolgens worden deze kinderen in een huis geplaatst waar rijke westerlingen graag een flink bedrag neerleggen om vrijwilligerswerk te komen doen. Weeshuiseigenaren worden hier erg rijk van, maar ondertussen lopen de kinderen een trauma op en ontstaan er hechtingsproblemen. De eerste stappen om deze business tegen te gaan, zijn gezet.

Terug naar boven