Nicole Kien

Nicole Kien (1970 te Rotterdam) is de eigenaar en tevens oprichter van advocatenkantoor LS&H Lawyers in Rotterdam. Hier is zij tevens zelf werkzaam als advocaat. Het kantoor focust zich voornamelijk op kwesties met betrekking tot de life sciences en health sector. Te denken valt aan bijvoorbeeld bepaalde zorginnovaties die een cliënt op de markt wil brengen, privacy kwesties in de zorg, en samenwerkingsvraagstukken binnen de zorgsector. De cliënten waar Nicole Kien voor werkt variëren van geneesmiddelenfabrikanten tot (grote en kleine) zorginstellingen, en van laboratoria tot leveranciers van bepaalde zorgdiensten.

Carrière

De combinatie ondernemer en advocaat is niet geheel onverwachts, gezien de achtergrond van Nicole Kien. Zij studeerde namelijk zowel bestuurskunde als rechten aan de Universiteit Leiden en behaalde voor beiden in 1994 het doctoraal examen. Gedurende haar studie was Nicole Kien een actief lid van Nemo Plus, het juridische dispuut van de rechtenopleiding, die zich vooral op het ondernemingsrecht en civielrecht focuste.
Nadat Nicole Kien was afgestudeerd aan de Universiteit Leiden, ging ze als advocaat aan de slag bij twee grote advocatenkantoren. Eerst werkte ze tussen 1994 en 1996 bij Pels Rijcken & Drooglever Fortuijn, en daarna tussen 1996 en 2000 bij Trinité van Doorne (nu: Van Doorne). Daarna, in 2000, verliet ze Trinité van Doorne en ging aan de slag bij DPA Holding als advocaat en directiesecretaris. In 2001 koos Nicole Kien voor een combinatie tussen haar beroep als advocaat en het ondernemerschap en richtte haar eigen advocatenkantoor op, namelijk KienLegal. Hiermee specialiseerde ze zich in zaken binnen de life sciences en health sector. Doordat haar kantoor organisatorisch wat veranderingen moest doormaken, maakte ze in april 2016 een doorstart onder de naam LS&H Lawyers.

Nevenactiviteiten

Naast het runnen van haar eigen advocatenkantoor, heeft Nicole Kien over de jaren heen een aantal nevenfuncties bekleed. Zo was zij bestuurslid van de stichting Sportzone Rotterdam Charlois, bestuurslid van de Rotterdamse Ondernemers Organisatie Handel en Nijverheid en bestuurslid van de Ondernemersonrganisatie Zuidwijk. Tevens was zij lid van de Raad van Toezicht van Jeugdzorg Rotterdam, lid van de Raad van Toezicht van de stichting Horizon, lid van de Raad van Toezicht van stichting Koel, lid van de Raad van Toezicht van Stichting Alerimus en voorzitter van de Raad van Commissarissen van Coöperatie Zuster Minnaar. Sinds 2011 is Nicole Kien bestuurslid van de Stichting Stuurgroep Zeldzame Immunologische Aandoeningen.

Terug naar boven