Mark Slinkman

Sinds september 2015 is Mark Slinkman (1973) burgemeester van de gemeente Berg en Dal, dat ontstond na de samenvoeging van Groesbeek, Millingen aan de Rijn en Ubbergen in datzelfde jaar. Mark Slinkman werd beëdigd door toenmalig commissaris van de Koning Clemens Cornielje en was hiermee de eerste burgemeester van de Gelderse fusiegemeente. Voordat zijn eerste termijn afliep, heeft de gemeenteraad van Berg en Dal hem voor herbenoeming voorgedragen. Na te zijn beëdigd door de huidige Gelderse commissaris van de Koning John Berends begon Mark Slinkman in september 2021 aan zijn tweede termijn.

Een-na-jongste burgemeester Nederland

Voordat hij aantrad als burgemeester van Berg en Dal was Mark Slinkman van 2008 tot 2015 burgemeester van de gemeente Rijnwaarden, eveneens een fusiegemeente. Met zijn indertijd 35 jaar was hij op dat moment de een-na-jongste burgemeester van ons land. Daarvoor werkte Mark Slinkman als griffier van de gemeente Berkelland en zat hij voor het CDA in de Provinciale Staten van Gelderland. Dat hij de burgemeesterspost in Rijnwaarden daadwerkelijk kreeg, verraste hem: ‘Het was de eerste sollicitatiebrief voor het ambt van burgemeester die ik schreef en het was meteen raak.’

Advies van de commissaris van de Koning

Toenmalig commissaris van de Koning Clemens Cornielje gaf Mark Slinkman voorafgaand aan de procedure advies. ‘Hij zei tegen me: “Gemiddeld duurt het een jaar of vijf voordat iemand burgemeester wordt en de meesten worden het nooit. Maar schrijf gewoon een brief, dat is een goede ervaring.”’ Daarbij, vertelt Mark Slinkman, was hij niet de favoriete kandidaat. ‘Clemens Cornielje was me zeker goedgezind, maar ik was niet degene die het volgens hem moest worden. Toen ik voor het sollicitatiegesprek werd uitgenodigd, ging ik ook met die waarschuwing in mijn achterhoofd van huis. Gelukkig klikte het meteen heel erg.’ En zo werd Mark Slinkman burgemeester van Rijnwaarden.

Steile leercurve

Zijn tijd als burgemeester van Rijnwaarden vond Mark Slinkman buitengewoon leerzaam. ‘Als griffier van de gemeente Berkelland zat ik heel dicht op de burgemeester en die vertelde me altijd heel veel. Daardoor dacht ik: dat werk zou ik ook willen doen. Maar dat was niet vanuit de gedachte dat het daarmee ook binnen handbereik was. Van tevoren had ik het idee dat ik wel wist wat de taken en verantwoordelijkheden van een burgemeester precies inhielden. Toen ik de baan eenmaal had, bleek het werk zeker zo leuk te zijn als ik had verwacht. Echter ook een schrik: er bleken veel zaken bij te komen kijken die ik me nooit had gerealiseerd. Je kunt dus wel stellen dat ik een heel steile leercurve heb doorgemaakt.’

Burgervader

Als burgemeester van de gemeente Berg en Dal heeft Mark Slinkman nu onder meer Algemene en bestuurlijke zaken, Internationale samenwerking, Strategische visie, Juridische Zaken, Dienstverlening, Politie en openbare orde, Brandweer, veiligheid en rampenbestrijding, Coördinatie toezicht en handhaving en Coördinatie noodopvang Oekraïense vluchtelingen, en Integrale veiligheid in zijn portefeuille. Hiernaast vervult Mark Slinkman in crisissituaties de rol van ‘burgervader’.

Mark Slinkman zet graag het accent op klimaatopwarming

Van deze verantwoordelijkheden van Slinkman is Openbare orde en veiligheid een van de belangrijkste. Het afgelopen jaar zijn daarin ontwikkelingen geweest waardoor er nieuwe accenten moeten worden gelegd. Zo moet Mark Slinkman zich door de extreme droogte in het voorjaar momenteel hard inspannen voor bosbrandbestrijding in de buitengewoon bosrijke gemeente die Berg en Dal is. Zeker ook omdat er verschillende instellingen in de bossen liggen. Instellingen zoals revalidatiecentrum de Sint Maartenskliniek en instellingen voor mensen met een verstandelijke beperking. Bovendien komt er een woonwijk op de plek waar nu nog voormalig sanatorium Dekkerswald ligt. Die wijk moet in de toekomst uiteraard ook eenvoudig te evacueren zijn.

Terug naar boven