Marjolein Willemsen

Marjolein Willemsen is voorzitter van het College van Bestuur van Stichting BLICK op Onderwijs, een stichting die zowel primair – als voortgezet onderwijs binnen haar muren heeft en die dus de doorlopende leerlijn aanbiedt aan leerlingen van 4 t/m 18 jaar. Dit doet de stichting in Capelle – en Krimpen aan den IJssel.

Studie en carrière

Marjolein Willemsen begint pas op latere leeftijd met studeren omdat ze na haar middelbare school geen idee heeft welke richting ze zou moeten kiezen. Ze start dan ook meteen met een baan bij Philips en volgt daar een interne secretaresseopleiding. Daarna heeft ze nog diverse functies bekleed op verschillende afdelingen. In 1987 wordt Marjolein Willemsen voor het eerst moeder van een dochter en daarom besluit ze te stoppen met werken. In 1991 wordt haar tweede kind geboren, een zoon. Naast de opvoeding van de kinderen geeft ze pianoles aan kinderen en volwassenen en is ze dirigent van een aantal koren. Het overbrengen van kennis bevalt haar wel en daarom besluit ze om alsnog te gaan studeren om het onderwijs in te gaan. Toen Marjolein Willemsen Nederlands studeerde, liep ze stage op een middelbare school en dat vond ze zo leuk dat ze kiest voor een combinatie van lesgeven op een middelbare school en muziekles geven. Helaas kreeg ze een ongeluk, waardoor haar gehoor niet optimaal meer werkt. Haar wens om muziek te combineren met een baan in het onderwijs, werd lastig om te vervullen en daarom focust ze zich volledig op het onderwijs. Eerst als docent, daarna in een managementfunctie.

Bestuursfunctie

Op dit moment is Marjolein Willemsen fulltime voorzitten van het College van Bestuur bij Stichting BLICK op Onderwijs, BLICK staat voor Boeiend Leren in Capelle en Krimpen. Het is een stichting waar negen basisscholen en twee middelbare scholen onder vallen en die uitdagend onderwijs biedt aan leerlingen , waarbij rekening wordt gehouden met de individuele ontwikkeling van het kind. Daarnaast heeft Marjolein Willemsen een toezichthoudende functie bij het Samenwerkingsverband Aan den IJssel te Capelle aan den IJssel. Verder neemt ze zitting in enkele commissies van de VO- en de PO-raad.

Trots

Marjolein Willemsen is trots op de verschillende functie die ze heeft gehad binnen het onderwijs. Met haar kennis en ervaring heeft ze ervoor gezorgd een stukje professionele cultuur te brengen in de organisaties waar ze heeft gewerkt en deze vervolgens te borgen zonder dat de menselijke maat uit het oog wordt verloren. De manier van werken van Marjolein Willemsen kenmerkt zich door oog te hebben voor een professionele cultuur zonder de samenwerking en het menselijk aspect uit het oog te verliezen. Voorleven is hierbij een sleutelwoord.

Privé

Op 6 mei 1964 wordt Marjolein Willemsen geboren. Ze verhuist in haar jeugd een aantal keren en woont onder meer in Rotterdam, Stede Broec en Bunschoten Spakenburg. Samen met haar partner woont ze nu in Almere. In haar vrije tijd is ze graag in de buitenlucht, ze houdt van fietsen en lopen. Haar grootste hobby is koken.

Terug naar boven