Jeroen Bax

In 2005 werd professor doctor Jeroen Bax (Amsterdam, 1966) benoemd tot hoogleraar cardiologie, in het bijzonder de beeldvorming, aan de faculteit geneeskunde van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). Bax’ oratie handelde over cardiale beeldvorming en beschreef deze door de tijd heen. In 1996 promoveerde hij – zijn proefschrift is getiteld Metabolic imaging with FDG SPECT – en in 2002 rondde hij zijn opleiding af. Aan het LUMC is Jeroen Bax werkzaam als directeur niet-invasieve beeldvorming en als directeur van het Echo Laboratorium op de afdeling Cardiologie.

Bax’ aandachtsgebied beslaat de gehele cardiale beeldvorming. Hij licht toe: ‘In het specifiek richt ik me op de integratie van de verschillende beeldvormingstechnieken in de klinische cardiologie.’ Dit zijn: nucleaire cardiologie, ECG (echocardiografie), MSCT (multi-slice computed tomografie) en MRI (magnetic resonance imaging).

Multimodale beeldvorming

Jeroen Bax is dan ook van mening dat cardiale beeldvorming multimodaal moet zijn en dat cardiologen in staat moeten zijn om met meerdere beeldvormingstechnieken te werken, zoals ECG, CT, nucleaire beeldvorming en MRI. ‘Het is in ons vak echt belangrijk dat we het gebruik van meerdere modaliteiten benutten.’ Daarbij vormt ECG de basis.

Daarnaast vindt Bax het belangrijk dat cardiologen zich specialiseren in een van de andere vormen, waarbij ze zich de beeldvormingstechniek in zijn optiek dusdanig eigen moeten maken dat ze alle mogelijke klinische toepassingen hiervan doorgronden. Hij is bovendien een groot voorstander van het combineren van onderzoek met de klinische werkzaamheden. ‘Klinisch onderzoek en de wetenschap kunnen niet zonder elkaar. Idealiter zouden instellingen een schema van twee dagen onderzoek met drie dagen kliniek per week moeten promoten.’

Voorzitter European Society of Cardiology

Van 2013 tot en met 2018 was Jeroen Bax bovendien voorzitter van de European Society of Cardiology (ESC). Hiernaast leidde hij het ESC Congress Program Committee. Tijdens zijn termijn als voorzitter concentreerde Bax zich op de ‘vier pijlers van de samenleving’, namelijk onderwijs, congressen, richtlijnen en het tijdschrift (European Heart Journal). Hierbij lag de focus op het bestendigen van de successen op de respectievelijke gebieden.

Hiernaast maakte Jeroen Bax zich sterk voor de gespecialiseerde subgroepen (verenigingen) door ze te helpen betrokken te blijven bij het ESC en ze tegelijkertijd voldoende vrijheid te geven om hun onderscheidende kenmerken te behouden. Een van de grootste prestaties tijdens zijn voorzitterschap vindt Bax dat de band tussen de medische industrie en de cardiologen zo veel sterker is geworden.

Nevenfuncties

Jeroen Bax is lid van de redactieraad van verschillende tijdschriften. Zo is hij Associate Editor voor de Journal of the American College of Cardiology and Heart. Tevens zit hij in de wetenschappelijke adviesraad van Lantheus, een wereldleider in de ontwikkeling, productie en commercialisering van innovatieve diagnostische en therapeutische middelen en producten die professionals in de gezondheidszorg helpen ziekten te identificeren en de behandeling en zorg van patiënten te verbeteren.

Toekomst

De toekomst voor cardiale beeldvorming ziet Jeroen Bax in een combinatie van niet alleen verschillende beeldvormende modaliteiten, maar ook van anatomische en functionele beeldvorming.

Terug naar boven