Floor Mouthaan

Floor Mouthaan (Dordrecht, 1946) is bedrijfseconoom en registeraccountant. Hij heeft veel ervaring op het gebied van financiële herstructureringen en transacties op de kapitaalmarkt. Floor Mouthaan heeft zitting gehad in raden van bestuur van bedrijven in Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en de Verenigde Staten. Ook was hij adviserend lid in verschillende besturen van familiestichtingen en culturele instellingen in zowel Europa als de Verenigde Staten. Floor Mouthaan is erelid van de Senaat van de staat Texas en was gastspreker en docent aan universiteiten, waaronder Nyenrode Business Universiteit. Gedurende zijn carrière woonde hij twintig jaar in het buitenland: in Parijs, Hongkong, Atlanta, Austin en New York.

Accountancy en bankwezen

Na zijn studie bedrijfseconomie en accountancy (CPA) in Rotterdam volgde een lange carrière in achtereenvolgens de accountancy, het bankwezen en tot slot investment banking. Dit mondde uiteindelijk uit in het ondernemerschap. In 1970 begon Floor Mouthaan als accountant bij Klynveld Kraayenhof & Co. (het latere KPMG). Naast het feit dat hij hier zijn commerciële aanleg bevestigd zag, maakte de accountancy Floor Mouthaan tot de manager die hij is, een open manager, die veel delegeert en zeer goed op de hoogte is van wat er overal in het bedrijf gebeurt. In 1972 volgde de overstap naar de Banque de Paris et des Pays-Bas in Amsterdam en Parijs, waarna hij zich in 1978 weer toelegde op de accountancy.

Investment banking

In 1995 richtte Floor Mouthaan Greenfield Capital Partners N.V. Investment Group op, waar hij ook fungeerde als managing partner. Hij bouwde Greenfield uit tot een van de grootste beleggingsmaatschappijen van ons land. Nog geen vijf jaar later, in 2000, werd het bedrijf succesvol verkocht aan een internationale investeringsmaatschappij. Wat Floor Mouthaan betreft is zijn gehele zakelijke aanpak gestoeld op zijn manier van werken bij Greenfield, een combinatie van investment banking en ondernemerschap.

Transmatch Group

In 2003 begon met de oprichting van zowel Match Finance B.V. als Transmatch Group het echte ondernemerschap voor Floor Mouthaan. Transmatch Group, dat hij tot de dag van vandaag beheert, focust op corporate finance, real estate en investment banking. In de hoedanigheid van senior partner is Floor Mouthaan verantwoordelijk voor de dagelijkse bedrijfsvoering van Transmatch Group en voor de ontwikkeling van nieuwe producten en contacten met strategische partners.

75 jaar

Vijftien jaar geleden al vond Floor Mouthaan dat het tijd was om te stoppen met werken, een voornemen dat keer op keer werd doorkruist door verzoeken om aan te blijven, en waaraan hij tot nog toe elke keer gehoor gaf. Nu hij 1 juli jongstleden de respectabele leeftijd van 75 jaar heeft bereikt, heeft hij besloten dat dit echt zijn laatste werkzame jaar is geweest. Floor Mouthaan is momenteel dan ook druk doende om de operationele leiding van zijn grootste bedrijven af te stoten. Wel blijft hij achter de schermen commissaris-adviseur.

Kunstwereld

Naast zijn vele werkzaamheden en ondernemingen heeft Floor Mouthaan een belangrijke rol gespeeld in de kunstwereld. De liefde voor kunst begon bij zijn mentor John Fentener van Vlissingen, van wiens family offices (bij NORO (Nederland) B.V.) hij van 1989 tot 1995 CEO was. Fentener van Vlissingen had een zeer aanzienlijke kunstcollectie en met de vraag of Floor zijn belangen in Nederland de kunstwereld wilde behartigen, introduceerde hij Floor Mouthaan in de kunstscene. Hierna was Floor Mouthaan dertig jaar president commisaris van PAN Amsterdam. Recent besloot hij een pand aan te schaffen waarin hij een kunstgalerie is begonnen voor jong talent dat in het complex mag komen werken en er ook workshops kan geven.

Terug naar boven