Jan Cooijmans

Jan Cooijmans is voornamelijk actief in de publiek private sector; het onderwijs, de zorg, woningcorporaties en de publieke overheid. Hij vervult verschillende bestuursfuncties en hij heeft zijn eigen adviespraktijk J. Cooijmans Consulting.

Werkervaring

Na zijn studie Bedrijfseconomie aan de Rijksuniversiteit van Groningen begint Jan Cooijmans bij Akzo, tegenwoordig Akzo Nobel, als managementtrainee bij de operationele internal audit services. Vanuit Akzo kon hij daarnaast ook de studie Postdoctorale Accountancy aan de Katholieke Universiteit van Tilburg volgen. Begin jaren negentig stapt Jan Cooijmans over op de functie van financial controller. Vanuit deze functie dreef hij voornamelijk handel met China en Vietnam. Elke twee weken reisde hij op en neer naar Azië.

Na tien jaar in dienst te zijn geweest bij Akzo, gaat Jan Cooijmans in 1995 aan de slag als financieel economisch manager bij het St. Lucas Ziekenhuis in het Groningse Winschoten, tegenwoordig de Ommelander Ziekenhuis Groep. In 2002 wordt hij aangesteld als algemeen directeur van het St. Lucas Ziekenhuis, in deze hoedanigheid draagt Jan Cooijmans onder andere zorg voor een solide financiële positie. Uiteindelijk fuseert in 2008 het St. Lucas Ziekenhuis met het Delfzicht Ziekenhuis tot de Ommelander Ziekenhuis Groep. Jan Cooijmans was verantwoordelijk voor de realisatie van deze fusie. Daarnaast heeft hij het samenwerkingsconvenant met het Universitair Medisch Centrum Groningen tot stand gebracht. Ook is onder zijn verantwoordelijkheid de nieuwbouwlocatie voor het ziekenhuis bepaald.

Bestuurlijke functies

Jan Cooijmans vervult verschillende bestuurlijke functies. Zowel fulltime bestuursfuncties als bestuurlijke nevenfuncties. Een van zijn belangrijkste bestuursfunctie is zijn functie als voorzitter van Raad van Bestuur van de Ommelander Ziekenhuis Groep. Maar daarnaast is Jan Cooijmans ook Vice voorzitter Raad van Commissarissen van Elkien wooncorporatie, Vice voorzitter van de Raad van Commissarissen van de Rabobank Stad en Midden-Groningen, Bestuurslid en penningmeester van de stichting Revolverend Fonds leefbaarheid, zorg en energietransities Provincie Groningen, Vice voorzitter Raad van Toezicht Winkler Prins Onderwijsgroep Veendam en was lid Raad van Toezicht ROC Noorderpoortcollege te Groningen en voorzitter van het financial audit committee. Tevens was Jan Cooijmans medeoprichter en bestuurslid van de stichting Perspectief voor Jongeren; het organiseren van projecten om perspectief te bieden aan kansloze jongeren in Groningen en Drenthe.

J. Cooijmans Consulting

Omdat Jan Cooijmans door de jaren heen veel ervaring heeft opgedaan in het begeleiden van fusies en reorganisaties in de financiële wereld en de gezondheidszorg, heeft hij in 2012 zijn eigen consultancybureau opgericht: J. Cooijmans Consulting. Hij biedt hiermee advisering, interim management en boardroom counseling in de publieke en private sector. Bijvoorbeeld het oplossen van strategievraagstukken, het begeleiden van fusies en overnames of het vervullen van een rol als interim op bestuurs- of directieniveau.

Privé

Jan Cooijmans wordt geboren op 9 augustus 1962 in Groningen. Op driejarige leeftijd verhuist hij van Groningen naar Venlo. Hier voltooit hij de basis- en middelbare school. Vervolgens verhuist hij op zijn negentiende terug naar Groningen om te gaan studeren. Voor zijn werk voor Akzo Nobel heeft hij onder meer in Oss en Amersfoort gewoond en daarnaast de wereld rondgereisd. Inmiddels woont Jan Cooijmans in Westerlee, een dorp ten oosten van de stad Groningen. In zijn vrije tijd reist hij graag, waarbij Italië zijn favoriete land is wegens het mooie weer, er is veel te zien, de goede en lekkere sfeer en vooral het smaakvolle eten.

Terug naar boven