Jack Kruf

Jack Kruf is bestuursvoorzitter van de non-profitorganisatie PRIMO Europe (Public Risk Management Organisation), tevens directeur van PRIMO Nederland. De organisatie ontwikkelt zich als een kennisinstituut op het gebied van besturing van het publieke domein.

Studie

Op het gymnasium was Jack Kruf goed in de bètavakken, zoals wiskunde, scheikunde en natuurkunde. Parallel volgde hij een piano-opleiding gericht op het conservatorium. Het rapport van Rome in 1972 was het moment dat de perspectieven zich voor hem wijzigden. Een toegewijde wetenschappelijke studie gericht op de bescherming van natuurlijke ecosystemen. Geen conservatorium dus, maar Wageningen University met als twee studierichtingen: Bosecologie en Sociale Psychologie. De laatste om te weten te komen hoe mensen natuur waarnemen en waarderen. Jack Kruf is cum laude afgestudeerd. Ook zijn 9-jaar durende – tussen zijn 8e en 17e levensjaar – piano-opleiding rondde hij cum laude af

Loopbaan

Na zijn studie werkte hij op bebossingsprojecten in Duitsland, Zwitserland en Tunesië. Zijn focus het uitvoeren van metingen, ecologie, ruimtelijke ordening, landschapsbehoud en bosbeheer- en ontwikkeling. Ook werkte hij twee jaar voor Natuurmonumenten. Hier was hij ook verantwoordelijk voor het behoud van natuurmonumenten en maakte hij plannen voor bos- en natuurterreinen door heel Nederland, van boswachterij Norg, De Hoge Veluwe, landgoed De Utrecht tot het Bovenste Bos in Zuid-Limburg. Daarna werkte hij in Nederland 6 jaar voor ingenieursbureau Oranjewoud en 4 jaar voor CMG/CGI, onder meer ook in Spanje en Verenigd Koninkrijk. In 1994 maakt hij de stap naar de overheid en werd directeur stadsbeheer gemeente Breda en vervolgens gemeentesecretaris in Roosendaal. Daar richtte hij de West-Brabantse Samenwerking van 19 gemeenten en de provincie Noord-Brabant en trad als bestuurder toe tot de Union des Dirigeants Territoriaux de l’Europe. (UDITE), de internationale vereniging van gemeentesecretarissen.

Huidige functie

Sinds 2011 is Jack Kruf bestuursvoorzitter/president van de non-profitorganisatie PRIMO (Public Risk Management Organisation), een organisatie waar gemeenten, provincies en waterschappen lid van kunnen worden. In ruil daarvoor krijgen zij kennis en een netwerk gericht op besturing en management. PRIMO verbindt de inhoud van zoals klimaatverandering, privacywetgeving, cyber security en het sociaal domein (zorg) met de inrichting van de besturing. Het unique selling point is de multi-disciplinaire insteek om kennis vanuit diverse achtergronden en vakmanschappen op één vraagstuk rondom de tafel te krijgen, zodat vraagstukken vanaf diverse kanten kunnen worden belicht en mogelijke oplossingen kunnen worden besproken en uitgelijnd. De verbindingen tussen overheid, bedrijfsleven, wetenschap en onderwijs zijn essentieel daarin.

Toekomstvisie

Simpel gesteld: het gaat niet goed met de aarde. Hij volgt al jaren het World Economic Forum en het Global Risks Report. De feiten spreken voor zich. Er is nog steeds bij Jack Kruf dat gevoel een steentje te willen bijdragen aan een betere wereld. Het streven om de wereld te verbeteren is onaangetast. Zijn internatioale inzet voor PRIMO en UDITE is hierop gericht..

Privé

Jack Kruf (25 oktober 1954) is geboren en getogen in Halsteren en Bergen op Zoom, Noord-Brabant. Hij woont met zijn vrouw in Breda en heeft drie volwassen dochters. Hij reist graag, is gefascineerd in processen leidend tot graphic en product design, hij fotografeert professioneel en op zijn boswandelingen heeft hij John Muir – ’The clearest way into the universe is through a forest wilderness’ altijd bij zich.

Terug naar boven