Hans Wijers

Hans Wijers is de voormalig-minister van Economische Zaken en bovendien een ervaren bestuurder. Momenteel is hij president-commissaris bij Heineken (sinds 2012), commissaris bij HAL Trust (sinds 2013). Daarnaast is hij non-executive director bij GlaxoSmithKline (sinds 2013) en deputy chairman van Shell (sinds 2009).
Als nevenactiviteiten is Hans Wijers tevens voorzitter van het bestuur van Natuurmonumenten, president-commissaris bij Het Concertgebouw en vice-voorzitter van het bestuur van de Young Pianist Foundation.

Studie

Nadat hij de HBS had afgerond, ging Hans Wijers economie studeren aan de Rijksuniversiteit Groningen. In 1976 behaalde hij zijn doctoraalexamen. Hierna ging hij nar de Erasmus Universiteit Rotterdam en werd universitair docent. Uiteindelijk promoveerde Hans Wijers hier in 1982 met zijn onderzoek naar de industriepolitiek.

Loopbaan

Toen Hans Wijers was gepromoveerd in 1982, trad hij als ambtenaar in dienst bij de Rijksoverheid bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, en later ook bij het ministerie van Economische Zaken. Na een twee jaar als ambtenaar te hebben gewerkt, maakte Hans Wijers een carrièreswitch en ging werken als organisatieadviseur. Tot 1994 was hij managing partner bij de Boston Consulting Group. Nadat hij tussen 1994 en 1998 als minister van Economische Zaken in het Kabinet-Kok I zat, keerde Hans Wijers in 1999 weer terug naar de Boston Consulting Group en werd senior partner. Dit was hij tot 2001. In 2002 begon Hans Wijers als lid van de raad van bestuur van Akzo Nobel. Een jaar later werd hij CEO van Akzo Nobel en heeft tot aan 2012 aan het roer van deze multinational. Daarna was hij een aantal jaar commissaris/voorzitter van voetbalclub Ajax.

Politiek

In 1994 werd Hans Wijers gevraagd om de ministerspost van minister van Economische Zaken op zich te nemen voor het Kabinet-Kok I. Tijdens zijn ministerschap hield Hans Wijers zich voornamelijk bezig met de totstandkoming van de Mededingingswet (en het ontstaan van de Nederlandse Mededingingsautoriteit die als gevolg van deze wet werd opgericht) en met het verruimen van de Winkeltijdenwet. Toen Hans Wijers opnieuw werd gevraagd voor dezelfde ministerspost toen Kabinet-Kok II werd gevormd, besloot hij om van een tweede termijn als minister van Economische Zaken af te zien.
In 1996 fungeerde Hans Wijers ook een aantal weken als minister van Financiën toen de toenmalige minister, Gerrit Zalm, vanwege ziekte een tijdje zijn taken als minister niet kon uitvoeren.

Terug naar boven