Cor van Erp

Cor van Erp gebruikt zijn kennis en ervaring als professional op het gebied van vastgoed om verschillende vastgoedpartijen strategisch te coachen.

Vastgoedontwikkelaar

Na zijn studie Bouwkundige Bedrijfskunde begint Cor van Erp zijn eigen onderneming, eerst als ontwerpend bouwer, daarna als vastgoedontwikkelaar. “Toen ik nog studeerde, maakte ik al kennis met de tegenstelde belangen binnen het bouwproces. Mijn grootvader en vader hadden namelijk een bouwonderneming en omdat ik daar een aantal jaren een commerciële functie op parttimebasis vervulde, leerde ik de branche kennen. Toen ik mijn eigen onderneming startte, was het mijn doel om zonder tegengestelde belangen een vastgoedproject te ontwikkelen.”

Synergie tussen verschillende disciplines

Het lukte Cor van Erp synergie tussen de verschillende disciplines binnen een vastgoedproject te creëren en het ontwikkelings-, engineering en bouwproces volledig te integreren. Deze werkwijze werpt zijn vruchten af, want Cor van Erp creëert een portfolio met grote namen, zoals General Motors, Ikea, Heineken, McDonald’s, Mercedes Benz, Amgen en Nutricia. “Informatie en communicatie waren de hoofdfactoren waarom een project slaagde. Bovendien deden we wat we afspraken, zo simpel was het.”

Coachen vastgoedbedrijven

Cor van Erp is als vastgoedontwikkelaar gaan coachen en actief in de vastgoedbranche. “Nu de vastgoedindustrie weer op volle toeren draait, coach en ondersteun ik als vastgoedprofessional allerlei andere partijen. Ik zorg ervoor dat de toegevoegde waarde van het vastgoedproject geoptimaliseerd wordt. Bijvoorbeeld door in gebiedsontwikkelingen op basis van de toekomstige marktvraag of bepaalde stedenbouwkundige invullingen waarde toe te voegen. Zaken als duurzaamheid, betaalbaarheid, mobiliteit en compacter wonen, daar heb ik ervaring mee. Die kennis probeer ik te delen met partijen die daarnaar willen luisteren om topprojecten mogelijk te maken.” Cor van Erp is actief in Nederland, maar ook in Luxemburg, Vlaams-België en Duitsland en waar mogelijk ook daarbuiten.

Toekomst vastgoed

Cor van Erp heeft zijn eigen visie op de toekomst van het vastgoed: “Er moet betaalbaar gebouwd kunnen worden, maar het bouwproces op de bouwplaats dient ook verder geoptimaliseerd te worden. Daarbij ben ik van mening dat handenarbeid op de bouwplaats naar nul moet. Ik denk dat 3D-printen en fabrieksmatig produceren van bouwonderdelen een grote rol gaat spelen om betaalbaar bouwen te realiseren. Daarbij zal het mobiliteitstraject een belangrijk rol spelen, waar er aan verkeerassen en rondom stations en luchthavens veel gebouwd gaat worden. Ik kan me voorstellen dat ik me misschien in de toekomst ga richten op de realisatie van vastgoed door de combinatie van strategisch coachen en het ontwikkelingen van vastgoedconcepten met een preferred supplier.”

Terug naar boven