Axel Veldboom

In 2006 richtte Axel Veldboom vastgoedbeheerbedrijf Veldboom op. In de zeventien jaar dat Veldboom nu bestaat, ontwikkelde hij veel vastgoed in (middel)grote steden. Het gros van de panden uit zijn portefeuille staat in en om Groningen, Enschede en Almere. Tegenwoordig focust hij enkel nog op het beheren en verhuren van zijn vastgoed.

Begin vastgoedbeheer

Zijn eerste pand kocht Axel Veldboom met een lening die hij bij zijn ouders afsloot toen zij het melkquotum van hun melkveehouderij verkochten. Dit was in Groningen, in 2006. In die tijd studeerde hij nog aan de Hogeschool van Amsterdam. Twee jaar later ronde hij zijn studie af toen hij als zelfstandige aan het werk was en weer twee jaar daarna richtte hij zijn bv op. Als eigenaar van Veldboom werkt hij sinds 2008 dag en nacht met als doel om een toekomstbestendige onderneming op te bouwen. Het zegt alles over de enorme discipline en het doorzettingsvermogen dat Axel Veldboom dagelijks aan de dag legt. Ook is hij betrokken bij elk detail van zijn bedrijf, waardoor hij waar nodig ook op elk moment op elke plek kan bijspringen. Axel Veldboom is dan ook nooit te beroerd om iets aan te pakken. ‘Kan niet’ komt in zijn woordenboek niet voor.

Verhuur woonruimte

Waar Veldboom zich voorheen nog bezighield met het ontwikkelen van woningen, is dat een tak van sport die Axel Veldboom gestaag aan het afbouwen is. En als de lopende ontwikkelprojecten zijn afgerond, stopt hij er helemaal mee. Na zeventien jaar van hard werken, komt hij zo in rustiger vaarwater en richt hij zich enkel nog op het beleggen in en verhuren van woonruimte. Zijn vastgoedportefeuille breidt hij ook niet meer uit. Want nu de ambitie uit zijn jongere jaren om een groot bedrijf neer te zetten is geslaagd, is er een kentering in denken ontstaan bij Axel Veldboom. Er is een andere ambitie voor in de plaats gekomen: genieten van het leven en vrije tijd creëren. ‘Ik besteed graag tijd aan mijn gezin. En als ik straks heel veel tijd heb, zou ik niets liever willen dan met mijn vrouw en kinderen de wereld over reizen.’

Persoonlijke groei

Axel Veldboom is een dienstbaar mens. Hij draagt graag bij aan de groei van gebouwen en aan de creatie van ontwikkelprojecten. En zijn dienstbaarheid gaat verder. ‘Mijn drijfveer is altijd het maken geweest, het toevoegen. En nog steeds: als ik iemand in dienst neem en diegene binnen Veldboom groeit waardoor hij een taak kan volbrengen die hij eerder nog niet aankon, vind ik dat heel dankbaar. Dat is niet direct creatie natuurlijk, maar zo voegen we wel iets toe aan een mens. En dat vind ik mooi. Alle creatie vind ik mooi, of het nou gaat om kennisoverdracht aan een persoon of iets tastbaars als het neerzetten van een gebouw. Het is beide een vorm van dienstbaarheid; ik ben een zorgzaam type.’

Motiveren en aansturen

Als zijn belangrijkste taken ziet Axel Veldboom dan ook het motiveren en aansturen van zijn teamleden en sturing geven aan zijn bedrijf. Met in het verlengde daarvan het nemen van de beslissingen. ‘Mensen motiveren zit in mijn aard, ik kan me goed verplaatsen in anderen en ze meenemen. Ik ben empathisch en vind het belangrijk om mensen er niet alleen voor te laten staan of ze in het diepe te gooien. Ik help ze graag.’ Wat daar zeker aan bijdraagt is dat Axel Veldboom alle werkzaamheden binnen zijn bedrijf ook zelf kan uitvoeren. In de praktijk betekent dit dat hij kan meedenken als een medewerker ergens meezit of ergens tegenaan loopt. ‘Ik kan dan andere invalshoeken aandragen: wat als je het nou eens zo en zo doet? Dat is het voordeel van het feit dat ik zelf binnen Veldboom ook alle taken heb gedaan. Een goede baas kan alles zelf en doet ook alles zelf als het nodig is. Als iemand ziek is of wegvalt, of bij een deadline, ga ik zitten en zeg: wat moet ik doen. Roep maar.’

Terug naar boven