Aukje van Kalsbeek

Aukje van Kalsbeek is een professional op het gebied van interim-bestuur en het leveren van advies als een organisatie voor noodzakelijke veranderingen komt te staan. Zij treedt regelmatig op als transitie- of interim-bestuurder/directeur. Daarnaast kan zij ook als adviseur optreden waarbij ze onderzoekt wat er nodig is om het doel van de organisatie te kunnen blijven realiseren. Maar ook wanneer er al een bepaald plan ligt, zoals voor een herstructurering of een fusie, kan Aukje van Kalsbeek voor een de organisatie meerwaarde bieden door de organisatie door de transitieperiode te begeleiden in het realiseren van de gestelde doelen.

De werkwijze van Aukje van Kalsbeek kenmerkt zich door haar gestructureerde, planmatige aanpak waarbij zij in plannen voor samenhang en verbindingen zorgt, haar enthousiasme, realisme en resultaatgerichtheid. Ze doet haar werk met veel plezier, ze zorgt ervoor dat haar plannen gebaseerd zijn op een heldere analyse van de situatie, verschillende belanghebbenden consequent betrokken zijn, de plannen realistisch blijven en er daadwerkelijk wordt toegewerkt naar een resultaat waarbij de organisatie uiteindelijk weer verder kan. Aukje van Kalsbeek is met name gespecialiseerd in het besturen en begeleiden van organisaties in de zorgsector. Ze heeft daarnaast ervaring opgaan in het bedrijfsleven.

Studie en loopbaan

Tussen 1977 en 1984 studeerde Aukje van Kalsbeek psychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen. In 1984 behaalde ze het doctoraalexamen, met een afstudeerrichting in arbeids- en organisatiepsychologie. Zij volgende na haar studie diverse opleidingen waaronder opleidingen bij het SIOO en het Erasmus Centrum voor Zorgbestuur. Nadat ze was afgestudeerd ging Aukje van Kalsbeek werken bij Friesland Coberco Dairy Foods (het tegenwoordige Friesland Campina). Bij dit bedrijf had ze in de ruim twaalf jaar dat ze daar werkzaam was meerdere management- en adviesfuncties.

In 1998 ging Aukje van Kalsbeek aan de slag bij Isala Klinieken, waar ze directeur Sociale Zaken was. Aukje van Kalsbeek was vanuit haar rol nauw betrokken bij de fusie van de ziekenhuizen de Wezenlanden en het Sophia Ziekenhuis tot de huidige Isala klinieken. Later werd Aukje van Kalsbeek directeur van Reinaerde, een zorginstelling in Utrecht. Hier heeft ze een divisie van Reinaerde begeleid bij een noodzakelijk transformatieproces. Samen met management en medewerkers en vertegenwoordigers van cliënten werd een nieuwe strategie bepaald en in de praktijk gebracht. Onder haar leiding vonden verbeteringen plaats in de zorg en in de bedrijfsvoering. Als resultaat verbeterde de kwaliteit van zorg waarbij er beter werd aangesloten bij de cliëntvraag en de omgeving van de cliënt. Ook werd de financiële situatie sterk verbeterd en werd er tijdiger geanticipeerd op ontwikkelingen .

Sinds juli 2016 heeft Aukje van Kalsbeek haar eigen onderneming van waaruit zij als interim-bestuurder en adviseur werkt. De naam van haar eigen onderneming is: Aukje van Kalsbeek Transitie en interim bestuur, directie en advies. Aukje van Kalsbeek is sinds oktober 2016 voorzitter van de Raad van Bestuur a.i. van Zorggroep Liante . Zorggroep Liante is een stichting die zich richt op kwetsbare ouderen. De zorggroep heeft zeven woonzorgcentra waar wonen, zorg en welzijn centraal staan. Daarnaast biedt de organisatie zorg thuis. Binnen Zorggroep Liante heeft Aukje van Kalsbeek een nieuw strategisch plan ontwikkeld, waarvoor ze tevens draagvlak creëerde bij de verschillende geledingen van de zorggroep. Ze zorgde voor voorwaarden om het plan uit te voeren en is begonnen met de start ervan. In het najaar van 2017 rondt ze de opdracht af, waarbij ze de implementatie overdraagt aan de nieuwe directeur-bestuurder.

Nevenfuncties

Aukje van Kalsbeek was tot 1 oktober 2016 lid van de Raad van Toezicht van de RIBW Groep Overijssel. Daarnaast was zij voorheen onder andere lid van de Adviescommissie Jeugd van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland en lid van het bestuur Werkgeversvereniging IJssel Vecht. Vanaf 1 december 2016 is zij voorzitter van het bestuur van stichting Hospice Zwolle.

Terug naar boven