Alain Goetz

Alain Goetz is actief in de edelmetaalindustrie. Als managing director van AGOR DMCC, een naamloze vennootschap in Dubai (United Arab Emirates), zorgt hij ervoor dat de handel in edele metalen wordt gecontroleerd en soepeler verloopt. Hij zet zich tevens in voor de rechten en belangen van kansarme kinderen en kinderen met een beperking.

Liefdadigheidsactiviteiten en -projecten

Nadat Alain Goetz gestudeerd had aan de universiteit van Antwerpen deed hij voornamelijk ervaring op als managing director of als general manager. Alain Goetz werkte in verschillende branches, maar zijn voorkeur gaat uit naar de metaalindustrie. Sinds 2001 heeft hij dan ook alleen in deze branche gewerkt. Sinds 2006 is Alain Goetz manager director van AGOR DMCC, een in Dubai gevestigd bedrijf dat de handel in edelmetalen veilig en eenvoudig maakt. Zijn loopbaan in de edelmetaalindustrie maakt Alain Goetz financieel succesvol en dat geeft hem de mogelijkheid om zijn wens om kansarme kinderen en kinderen met een handicap te (onder)steunen. “Ik heb een zoon met een beperking en door ervaring weet ik wat hij nodig heeft om zijn toekomst optimaal te benutten. De kansen die hij krijgt, gun ik elk kind in de wereld. Met mijn stichting help ik graag liefdadigheidsactiviteiten en projecten, zodat deze kinderen gelijke kansen krijgen.”

African Gold Refinery Ltd (AGR)

“In 2006 richtte ik African Gold Refinery Ltd (AGR) op. Deze stichting, gevestigd in Oeganda, komt op voor de belangen en rechten van kinderen die speciale behoeften hebben. In samenwerking met de Oegandese overheid steunen we de Alain Goetz Entebbe Children’s Welfare School Uganda.” Deze school is al in 1985 gebouwd met als doel kinderen met speciale behoeften te ondersteunen in het onderwijs. Sinds 2015 steunt Alain Goetz dit initiatief. Sindsdien is er samen met de overheid een extra schoolgebouw gebouwd; twee verdiepingen met in totaal zes klaslokalen. Daarnaast zijn er extra slaapzalen en kamers gerealiseerd. Ook wordt er gezorgd voor een gezonde maaltijd en wordt er bijgedragen in benodigdheden, zoals een schooluniform en rolstoelen.

Goede scholing

Alain Goetz weet hoe belangrijk goede scholing is voor de toekomst van een kind. Omdat kinderen met een beperking minder mogelijkheden hebben om goede scholing te volgen, is hij de Alain Goetz Entebbe Children’s Welfare School Uganda gaan sponsoren, maar dat is niet het enige project. Ook in zijn woonplaats Dubai geeft Alain Goetz financiële steun aan kinderen met een beperking. “In Dubai zit het Dubai Centre for Special Needs gevestigd, een school voor studenten met speciale behoeften. Mijn doel is om elk jaar elke student een volledige studiebeurs of twee gedeeltelijke studiebeurzen te schenken.”

Terug naar boven