Tjacco van de Velde

Tjacco van de Velde heeft al meer dan twintig jaar ervaring als jurist, adviseur en bemiddelaar. In 2014 volgde hij een opleiding tot mediator en sindsdien is hij ook als mediator inzetbaar. Door zijn jarenlange werkervaring weet Tjacco van de Velde dat heldere en transparante communicatie een van de speerpunten is van zijn werk.

Tjacco van de Velde over ondernemerschap

Tjacco van de Velde voert zijn werkzaamheden uit vanuit zijn twee ondernemingen: Triumviri Mediation & Advies B.V. en De Familiaris B.V. Binnen het adviesbureau Triumviri Mediation & Advies is Tjacco van de Velde vastgoedadviseur. Hij adviseert zowel particulieren als ondernemers op juridisch niveau binnen de vastgoedsector. Vanuit De Familiaris adviseert en ondersteunt Tjacco van de Velde families over familierechtelijke vraagstukken. De werkzaamheden bestaan met name uit adviseren, begeleiden en afwikkelen van echtscheidingen en nalatenschappen met als doel het behouden van de onderlinge familierelaties.

Opleiding tot mediator

In 2014 startte Tjacco van de Velde met een opleiding tot mediator. Tjacco: “Naast het adviseren van klanten, wil ik er ook voor zorgen dat mijn klanten een gezonde relatie tussen hen en de betrokken partijen behouden, met als doel een conflict te voorkomen. Daarom koos ik voor de opleiding tot mediator bij Schonewille & Schonewille. Binnen die opleiding heb ik me nog gespecialiseerd als business mediator.”

Heldere communicatie

Goede en heldere communicatie voorkomt problemen of conflicten. “In mijn werk heb ik vaak gezien dat mensen slecht naar elkaar luisteren. Dit resulteert in gebrekkige communicatie. Ik probeer ervoor te zorgen dat we de juiste vragen stellen, zodat de wensen en behoeften van beide partijen concreet zijn. Vervolgens wil ik mijn advies naar de klant toe zo duidelijk mogelijk formuleren, waardoor er geen ruimte is voor eigen interpretatie. Het moet duidelijk zijn voor alle partijen, zodat er geen misverstanden ontstaan.”

Uiteenlopende werkzaamheden

Tjacco van de Velde is jurist, adviseur, bemiddelaar en mediator. Dat betekent dat hij vrij breed inzetbaar is, maar deze werkzaamheden vullen elkaar ook aan. “Met mijn juridische achtergrond kan ik juridische termen die mijn klanten ontvangen van advocaten of notarissen goed vertalen. Ook kan ik ze goed toelichten aan de klant. Ik ga vaak met klanten mee naar gesprekken om juridisch advies te geven.” Ook gaat hij vaak met klanten mee naar gesprekken om juridisch advies te kunnen geven. “Ik bereid me samen met de klant voor op het gesprek. In het voortraject treed ik op als adviseur, zodat we vroegtijdig ruis, onduidelijkheden of problemen kunnen voorkomen.” Als mediator wil Tjacco ervoor zorgen dat er een duurzame oplossing voor de betrokkenen wordt gevonden, met het uiteindelijke doel dat alle partijen in de toekomst op goede voet samen verder kunnen.

Terug naar boven