Jos Maessen

Jos Maessen is te omschrijven als een resultaat gedreven persoonlijkheid, met een fascinatie voor innovatie. Met zijn gedrevenheid, passie en interesse voor de publieke zaak bekleedt hij de functie van directeur dienstverlening bij de gemeente Amsterdam. Zijn doel is om de dienstverlening aan de Amsterdamse burgers en ondernemers te verbeteren. In zijn functie is hij altijd open en geeft hij makkelijk zijn mening. Hij gaat graag het dialoog aan waarin het doel is om samen tot resultaat en verbetering te komen. Jos Maessen draagt graag bij aan een excellente overheid omdat het de samenleving en de democratie verder helpt.

Opleiding

Jos Maessen studeert onder andere aan de Bestuursacademie van Zuid-Holland, dit doet hij terwijl hij al werkzaam is bij gemeente Woerden als Beleidsmedewerker Milieuzaken. Na het behalen van zijn BA diploma stapt hij over op de HBA Bestuursacademie. Jos Maessen is negentwintig als hij begint met een studie Bestuurskunde aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Deze studie voert hij in de avonduren uit zodat hij het kan combineren met zijn baan bij de gemeente Woerden.

Loopbaan

Jos Maessen is twintig als hij begint aan zijn eerste baan bij de gemeente Woerden. Hij werkt hier in totaal zestien jaar en bekleedt achtereenvolgens de functies Beleidsmedewerker Milieuzaken, Beleidsmedewerker Ruimtelijke Ordening/Grondzaken, Beleidscoördinator en Afdelingshoofd Bestuursondersteuning. In zijn periode bij de gemeente Woerden volgt Jos Maessen verschillende studies. Na zijn studie Bestuurskunde vertrekt hij bij deze gemeente en gaat aan de slag bij de gemeente Amsterdam, stadsdeel Bos en Lommer, als Sectorhoofd Middelen. Dit was zijn eerste stap van zijn carrière binnen de gemeente Amsterdam. Daarna is hij nog zeven jaar directeur Bestuurs- en Managementondersteuning geweest, directeur Bedrijfsvoering a.i. Stadstoezicht en directeur Dienstverlening en Facilitair Management. Sinds medio 2014 vervult Jos Maessen zijn huidige functie als directeur Dienstverlening bij de gemeente Amsterdam.

Bestuursfuncties

Sinds 2012 heeft Jos Maessen verschillende bestuursfuncties uitgevoerd. Hij is onder andere Commissaris geweest bij KING, Kwaliteitsinstituut van Nederlandse Gemeenten, Algemeen Lid van de Vereniging Directeuren Publieksdiensten (VDP) en Lid Regieraad Dienstverlening bij Bureau Digitale Overheid/Digicommissaris. Waar hij zich richtte op de voorzieningen die bijdragen aan het verstrekken en uitwisselen van berichten en informatie tussen overheid, burgers en bedrijven ter ondersteuning en uitvoering van de overheidsdienstverlening.

Persoonlijk

Jos Maessen wordt geboren op 27 juli 1960 in Voorburg. Tegenwoordig woont hij in Amsterdam samen met zijn vriendin. Na werktijd lees hij graag een goed boek, luistert hij muziek of kijkt hij een goede film. Ook staat hij graag in de keuken om een lekkere maaltijd te bereiden. Wanneer Jos Maessen vakantie heeft dan boekt hij graag een (wandel)reisje binnen Europa.