Jos Maessen

Jos Maessen is te omschrijven als een resultaat gedreven persoonlijkheid, met een fascinatie voor innovatie. Met zijn gedrevenheid, passie en interesse voor de publieke zaak heeft hij zeventien jaar lang de bij de gemeente Amsterdam gewerkt. De laatste drie jaar was dat in de functie van directeur dienstverlening. Daarna heeft hij nog eens drie jaar bij de gemeente Rotterdam gewerkt als programmamanager Datagedreven Werken.

De verschuiving binnen de overheid van het liberalisme naar het neoliberalisme en het new public management van nieuwe managers, stond Jos Maessen steeds minder aan. Daarom besloot hij te stoppen bij de gemeente en met prepensioen te gaan.

Loopbaan

Jos Maessen is twintig als hij begint aan zijn eerste baan bij de gemeente Woerden. Hij werkt hier in totaal zestien jaar en bekleedt achtereenvolgens de functies Beleidsmedewerker Milieuzaken, Beleidsmedewerker Ruimtelijke Ordening/Grondzaken, Beleidscoördinator en Afdelingshoofd Bestuursondersteuning. In zijn periode bij de gemeente Woerden volgt Jos Maessen verschillende studies. Na zijn studie Bestuurskunde vertrekt hij bij deze gemeente en gaat hij aan de slag bij de gemeente Amsterdam in stadsdeel Bos en Lommer als Sectorhoofd Middelen. Dit was de eerste stap van zijn carrière binnen de gemeente Amsterdam. Daarna is hij nog zeven jaar directeur Bestuurs- en Managementondersteuning geweest, directeur Bedrijfsvoering a.i. Stadstoezicht en directeur Dienstverlening en Facilitair Management. Van 2014 tot 2018 vervulde Jos Maessen de functie als directeur Dienstverlening bij de gemeente Amsterdam. Daaropvolgend werkte hij nog drie jaar bij de gemeente Rotterdam.

Bestuursfuncties

Sinds 2012 heeft Jos Maessen verschillende bestuursfuncties uitgevoerd. Hij is onder andere Commissaris geweest bij KING; Kwaliteitsinstituut van Nederlandse Gemeenten. Ook is hij Algemeen Lid van de Vereniging Directeuren Publieksdiensten (VDP) geweest en Lid Regieraad Dienstverlening bij Bureau Digitale Overheid/Digicommissaris. Hij richtte zich op de voorzieningen die bijdragen aan het verstrekken en uitwisselen van berichten en informatie tussen overheid, burgers en bedrijven ter ondersteuning en uitvoering van de overheidsdienstverlening. Tegenwoordig zit hij in diverse besturen van plaatselijke initiatieven.

Prepensioen

Dat Jos Maessen met prepensioen is, betekent niet dat hij stil zit. In tegendeel; hij is weer gaan studeren. Hij volgt de deeltijdstudie Geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. Daarnaast is hij actief lid van de ChristenUnie en zet hij zich in voor de oorlogsslachtoffers van Oekraïne. Hij zamelt geld in, waarna hij een partij tourniquets inkoopt en deze naar Oekraïne verzendt. Ook is Jos Maessen bestuurslid van een energiecorporatie. Dit is een collectief project waarmee hij mensen wil stimuleren zonnepanelen op hun woning aan te leggen.

Persoonlijk

Jos Maessen werd geboren op 27 juli 1960 in Voorburg. Na jaren in Amsterdam te hebben gewoond, koos hij een paar jaar geleden voor het platteland. Samen met zijn vriendin woont hij nu in een vrijstaand huis in de buurt van Ommen. Daar vult hij zijn vrije tijd met tuinieren en genieten van de buitenlucht. Ook leest hij graag een goed boek, luistert hij muziek of kijkt hij een goede film. Daarnaast staat hij graag in de keuken om een lekkere maaltijd te bereiden.

Terug naar boven