Ilan Westphal

Ilan Westphal is een gedreven directeur/bestuurder met ruime ervaring in het aansturen van de interne organisatie in grote, complexe organisaties met hoogopgeleide professionals. Hij richt zich met name op het leiden en begeleiden van omvangrijke organisatieveranderingen, organisatieontwikkeling en strategierealisatie. Ilan Westphal heeft zowel nationaal als internationaal ervaring in uiteenlopende sectoren, waaronder zakelijke dienstverlening, energie, retail en de (semi) publieke sector. Hier heeft hij verschillende soorten functies bekleed zoals bijvoorbeeld directeur bedrijfsvoering, directeur shared services, directeur HR, en interimmanager. In deze rollen heeft Ilan Westphal ruime ervaring opgedaan met het realiseren van omvangrijke transformatieprocessen en het begeleiden van de daarmee samenhangende cultuuromslag. Te denken valt aan fusies, splitsingen, reorganisaties, en digitale transformatie trajecten.

Loopbaan

Naast zijn studie werkte Ilan Westphal parttime bij een financiële dienstverlener. Na zijn afstuderen ging hij bij ABN AMRO Bank werken. Hier werkte hij acht jaar zowel nationaal als internationaal in HR én Operations. In zijn laatste functie bij de bank was Ilan Westphal als Hoofd Informatie Management verantwoordelijk voor een fors transformatieproces. Sindsdien heeft hij in verschillende sectoren en ondernemingen omvangrijke organisatieveranderingen geleid. Dit zowel in dienstverband en als interimmanager vanuit zijn eigen bedrijf. In 2008 startte Ilan Westphal bij Nuon waar hij achtereenvolgens nauw betrokken was bij de splitsing van Nuon en Alliander en het fusieproces dat volgde op de verkoop van Nuon aan het Zweedse Vattenfall. In zijn laatste functie bij Nuon was Ilan Westphal directeur shared services en lid van het bestuur van de Nuon Foundation. Vervolgens werkte hij als interimmanager bij Douwe Egberts in de periode van de splitsing van Douwe Egberts en Sara Lee en de daaropvolgende beursgang onder de naam D.E Master Blenders 1753. Eind 2012 startte Ilan Westphal als directeur HR bij Hogeschool Utrecht waar hij twee jaar later werd benoemd tot directeur bedrijfsvoering. In deze functie was hij verantwoordelijk voor de interne organisatie en gaf hij leiding aan de directeuren van de ondersteunende diensten. Meer recent werkte Ilan Westphal als interim change manager bij Royal Friesland Campina. Hier was hij verantwoordelijk voor het opzetten van een change organisatie om doormiddel van een significante kwaliteitsverbetering en kostenverlaging middelen vrij te spelen om te herinvesteren in de strategische doelen van de organisatie.

Studie

Ilan Westphal studeerde geschiedenis in Amsterdam. Hij behaalde in 1998 zijn bachelors degree aan de Hogeschool van Amsterdam en in 2000 zijn masters degree aan de Universiteit van Amsterdam. Vervolgens heeft hij tussen 2002 en 2006 naast zijn werk bedrijfskunde gestudeerd aan Henley Management College in Engeland. Aanvullend op zijn studies geschiedenis en bedrijfskunde volgde Ilan Westphal vele managementcursussen en programma’s, waaronder het Strategic Leadership Program aan Nyenrode Business Universiteit en het Senior Executive Program aan TIAS Business School.

Terug naar boven