Carel van Gelder

Carel van Gelder deed jarenlange ervaring op binnen verschillende bestuurlijke en toezichthoudende functies, zowel in de publieke als private sector. Op dit moment is hij voornamelijk als ondernemer actief in het Caribisch gebied en Zuid- en Latijns-Amerika om duurzame energieprojecten te realiseren.

Wethouder en locoburgemeester

Carel van Gelder was van 2002 tot 2006 wethouder bij de Gemeente Wijk van Duurstede, waar hij verantwoordelijk was voor de portefeuille Bedrijfsvoering, Samenlevingszaken en Welzijn, Sociale Zaken, Handhaving, Sport en Cultuur. Ook heeft hij ervoor gezorgd dat de organisatie werd omgezet naar een directiemodel en heeft hij in samenwerking met vrijwilligers een compleet nieuw sportpark ontwikkeld. Tien jaar later werd Carel van Gelder opnieuw aangewezen tot wethouder en tevens locoburgemeester. Dit maal bestond zijn portefeuille uit Sport, Welzijn, Bedrijfsvoering en Organisatie, Kunst, Onderwijs en Educatie en de regionale ICT-dienst. In die periode heeft hij het veranderingstraject met de ambtelijke organisatie richting regiegemeente met succes in gang gezet.

Caribisch gebied

In 2011 kreeg Carel van Gelder zijn eerste baan in het Caribisch gebied. Als Adjunct Eilandsecretaris en Bestuursadviseur was hij verantwoordelijk voor het herinrichten van de ambtelijke organisatie Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) conform het directiemodel. In samenwerking met het bedrijfsleven en OLB heeft hij een nieuw Economisch Masterplan voor Bonaire opgesteld. “Ik ontdekte mijn liefde voor het Caribisch gebied en zie het nu als centrum van de wereld. Het is een geweldige plek om te wonen én te werken.” Onder zijn eigen naam en bedrijf Van Gelder Consultancy is Carel van Gelder sinds 2016 programmamanager van het Caribisch gebied en Europees Nederland. Het doel is om een publiek private samenwerking op te zetten tussen de Caribische eilanden en Europees Nederland binnen diverse beleidsvelden.

Van Gelder Consultancy

Van Gelder Consultancy is het bedrijf van Carel van Gelder en is gevestigd op Bonaire. Carel van Gelder voert voornamelijk opdrachten uit als interimmanager, consultant of strategisch adviseur. “Ik focus me nu op het tot stand brengen van duurzame energieprojecten, zoals bij het bouwen en ontwikkelen van solarparken. De lokale overheden zijn vaak ook eigenaar van de energiebedrijven, en dus een belangrijke stakeholder. Nederlandse bedrijven maken gebruik van mijn kennis en het netwerk dat ik heb in het Caribisch gebied, Zuid- en Latijns-Amerika. Het proces tussen de verschillende betrokken overheden en de private partijen begeleid ik.”

Terug naar boven